Đánh giá khách sạn The One Hotel & Spa

Viết đánh giá
Rất tốt
7.9
Tất cả
(Từ 44 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
8.6
Cặp đôi
(Từ 16 nhận xét)
Xuất sắc
8.1
Gia đình
(Từ 11 nhận xét)
Đánh giá
5.3
Bạn bè
(Từ 3 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Cá nhân
(Từ 14 nhận xét)