Đánh giá khách sạn Rạng Garden Bungalow Beach Side

Viết đánh giá
Rất tốt
7.5
Tất cả
(Từ 127 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Tốt
6.8
Cặp đôi
(Từ 9 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Gia đình
(Từ 19 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Bạn bè
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Cá nhân
(Từ 97 nhận xét)