Đánh giá khách sạn Khách Sạn Ocean Haven

Viết đánh giá
Xuất sắc
8.5
Tất cả
(Từ 142 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
8.5
Cặp đôi
(Từ 6 nhận xét)
Xuất sắc
8.8
Gia đình
(Từ 11 nhận xét)
Xuất sắc
8.8
Bạn bè
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8.4
Cá nhân
(Từ 123 nhận xét)