Đánh giá khách sạn Ba Thật Resort

Viết đánh giá
Rất tốt
7.9
Tất cả
(Từ 123 nhận xét)
Đánh giá
4.2
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Xuất sắc
8.3
Cặp đôi
(Từ 3 nhận xét)
Xuất sắc
8.4
Gia đình
(Từ 6 nhận xét)
Rất tốt
7.4
Bạn bè
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Cá nhân
(Từ 112 nhận xét)