Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Chọn ngày để xem giá và phòng trống Đảm bảo giá tốt nhất

Lưu ý: Vui lòng ấn "Cập nhật giá" để cập nhật phòng

Chọn phòng Mercure Banahills French Village

Loại Phòng
Giá 1 đêm
Số phòng
Đặt phòng

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 2 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Số giường: 1 giường đôi và 2 giường tầng

 

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Standard Single

Thêm giường 0
Vui lòng chọn số lượng phòng trước!

Phòng Standard chỉ ở tối đa 2 người lớn

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
 
 
 
phòng

Xác nhận ngay

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 1 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 1 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 2 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 2 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Phòng Family Suite : 

Người thứ 3 và 4 phụ thu 184.000đ/người 

Người thứ 5 phụ thu 690.000đ/ người ( có giường phụ), 345.000đ/ người ( không giường phụ)

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Phòng Standard chỉ ở tối đa 2 người lớn

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treophòng

Xác nhận ngay

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 1 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Thêm giường : Người lớn : 690,000đ ; Trẻ em : 345,000đ (chỉ áp dụng cho phòng Deluxe trở lên)

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 1 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Thêm giường : Người lớn : 690,000đ ; Trẻ em : 345,000đ (chỉ áp dụng cho phòng Deluxe trở lên)

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 2 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 2 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Người thứ 3 và 4: phụ thu 184.000đ/người

Người thứ 5: phụ thu 690.000đ/người ( có giường phụ), 345.000đ/người ( không giường phụ)

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Chính sách cho trẻ em : miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng miễn phí cho 2 trẻ em dưới 12 tuổi ở chung với bố mẹ

Số giường: 4 giường tầng

Những giai đoạn sau sẽ tính phụ thu và được tư vấn khi check phòng: 31/12/2016, 01/01/2017; 27-31/01/2017, 29/04-01/05/2017, 02/09/2017, 24-31/12/2017, 01/01/2018, 15-20/02/2018
Giá chưa bao gồm vé cáp treo
Miễn phí tiền phòng và ăn sáng cho trẻ em dưới 12 tuổi dùng chung phòng và giường với bố mẹ, theo như tiêu chuẩn số lượng người tối đa/ phòng
Phụ phí mỗi đêm cho một người lớn bao gồm giường phụ và ăn sáng là VND 690,000 NET, nếu không bao gồm giường phụ là VND 345,000 NET mỗi đêm.
Phụ phí giường phụ cho trẻ em dưới 12 tuổi là VND 345,000 NET mỗi đêm dựa theo yêu cầu. Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn
phòng

Xác nhận ngay

Chính sách Mercure Banahills French Village

Giờ nhận phòng: 14:00
Giờ trả phòng: 12:00

Đánh giá Mercure Banahills French Village

Viết đánh giá
Tốt 8.6
Tất cả
Chi tiết điểm (từ 9 nhận xét)
“Tôi đã nghỉ tại Mercure Banahills French Village này nhiều lần rồi, tôi thấy dịch vụ ở đây tốt, giá cũng hợp lý nên mới quay lại. Dịch vụ lần này cũng tốt, các tiện ích đáp ứng được yêu cầu của tôi và phù hợp với giá cả. Nhân viên phục vụ chu đáo, lịch sự, mọi thứ đều tốt, tôi hài lòng khi nghỉ tại đây, vị trí cũng rất đẹp. “
Huynh Van Anh
22/09/2016
Đánh giá 0
Công tác
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
Đánh giá 0
Cặp đôi
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
“ks hơi cũ , đồ ăn ko dc phong phú nhưng sạch sẽ , gọn gàng “
Tuyết
14/06/2016
Đánh giá 0
Gia đình
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
Đánh giá 0
Bạn bè
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
Tốt 8.6
Cá nhân
Chi tiết điểm (từ 9 nhận xét)
“Tôi đã nghỉ tại Mercure Banahills French Village này nhiều lần rồi, tôi thấy dịch vụ ở đây tốt, giá cũng hợp lý nên mới quay lại. Dịch vụ lần này cũng tốt, các tiện ích đáp ứng được yêu cầu của tôi và phù hợp với giá cả. Nhân viên phục vụ chu đáo, lịch sự, mọi thứ đều tốt, tôi hài lòng khi nghỉ tại đây, vị trí cũng rất đẹp. “
Huynh Van Anh
22/09/2016

Khách hàng đã xem khách sạn này thường tham khảo thêm

Địa danh ở gần