Đánh giá khách sạn Khách Sạn The Queen Hotel & Spa

Viết đánh giá
Rất tốt
7.9
Tất cả
(Từ 307 nhận xét)
Tốt
6.8
Công tác
(Từ 3 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Cặp đôi
(Từ 24 nhận xét)
Xuất sắc
8.2
Gia đình
(Từ 9 nhận xét)
Rất tốt
7.4
Bạn bè
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8
Cá nhân
(Từ 269 nhận xét)