Đánh giá khách sạn Sun Spa Resort

Viết đánh giá
Xuất sắc
8.1
Tất cả
(Từ 310 nhận xét)
Rất tốt
7
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8.3
Cặp đôi
(Từ 26 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Gia đình
(Từ 85 nhận xét)
Rất tốt
7.2
Bạn bè
(Từ 10 nhận xét)
Xuất sắc
8.3
Cá nhân
(Từ 187 nhận xét)