Đánh giá khách sạn Khách Sạn Công Đoàn Kim Bôi Hòa Bình

Viết đánh giá
Rất tốt
7
Tất cả
(Từ 110 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Cặp đôi
(Từ 4 nhận xét)
Tốt
6.7
Gia đình
(Từ 10 nhận xét)
Tốt
6.8
Bạn bè
(Từ 3 nhận xét)
Rất tốt
7
Cá nhân
(Từ 93 nhận xét)