Đánh giá khách sạn Sài Gòn Kim Liên Resort Cửa Lò

Viết đánh giá
Rất tốt
7.6
Tất cả
(Từ 245 nhận xét)
Tốt
6.8
Công tác
(Từ 4 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Cặp đôi
(Từ 17 nhận xét)
Rất tốt
7.1
Gia đình
(Từ 61 nhận xét)
Tốt
6.7
Bạn bè
(Từ 10 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cá nhân
(Từ 153 nhận xét)